Vliegbasis Gilze Rijen / Rijksgebouwendienst

Op vliegbasis Gilze Rijen hebben wij, in opdracht voor DVD Dienstkring Zuid, een ventilatiesysteem aangebracht voor het ventileren van een nieuwe compressortestruimte.

Hiertoe is door Air Group een afzuigkast geplaatst met een luchtdebiet van 70.000 m³/h.

Vanwege het enorme lawaai van de compressoren was uitstraling van geluid naar buiten een heel belangrijk aandachtspunt. Om dit tot een minimum te beperken zijn zowel in de afblaas als aanzuig geluiddempende voorzieningen getroffen.
Ten behoeve van de toevoer van verse lucht is een buitenmuurrooster geplaatst met de afmetingen 4.000 x 4.000 mm., geheel geluid gedempt.

Tevens is door Air Group een uitlaatgasafzuigsysteem gemonteerd en is de bestaande perslucht installatie uitgebreid.


Rubriek:

– Ventilatie
– Afzuiging