Uitfasering R22 voor eind 2014

Ter bescherming van de ozonlaag zijn internationale afspraken gemaakt om te voorkomen dat schadelijke straling (Ultraviolet-B) door de stratosfeer kan dringen. Op 16 September 1987 is het Montreal- Protocol ondertekend, om het gebruik van ozon afbrekende stoffen , zoals R12 en dan nu ook R22, uit te bannen.

Van alle koudemiddelen in koeltechnische installaties in Nederland draait een aanzienlijk deel op het HCFK R-22, wellicht ook bij u. Voor die HCFK’s geldt een strikt afbouwschema. Sinds 1 januari 2004 mogen ze niet langer gebruikt worden in nieuwe installaties.
Voor de bestaande installaties worden tussen 2010 en 2015 enkel nog geregenereerde producten toegelaten. In 2015 komt een definitief verbod op het gebruik van HCFK’s in Europa.

Optie 1: U laat uw bestaande installatie retrofitten
Een simpele retrofit van uw huidige installatie, volledig conform de huidige Europese Regelgeving. Dit is tevens de meest economische oplossing. Het retrofitten neemt namelijk veel minder tijd in beslag, wat op zijn beurt er weer voor zorgt dat productie/productiviteit van uw bedrijf minder lang stil ligt. Voor een retrofit heeft u de keuze uit de volgende koudemiddelen: R-422A, R-422D, R-417A en R-427A.

Optie 2: U beslist om in een nieuwe installatie te investeren 
Nieuwe installaties worden ontworpen om met HFK koudemiddelen te werken (R-134a, R-404A, R-407C, R-507 en
R-410A). Ook eventuele subsidiemogelijkheden kunnen wij met u doornemen.

U zit meteen goed, maar neem dit nu op in een meerjarenbegroting.